Home Diễn đàn Tin tức Nhà máy Vinfast đã có VF3 và VF6 chuẩn bị nha, VF7 chắc qua năm sau. Trả lời cho: Nhà máy Vinfast đã có VF3 và VF6 chuẩn bị nha, VF7 chắc qua năm sau.

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    02/09/2023 lúc 15:54

    Xe phần cứng thì ok rồi, còn phần mềm do thuần Việt và bảo mật nên cần có thời gian test cho chuẩn. Chắc mau thôi 🚗