Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    02/09/2023 lúc 20:03

    Ồh, vậy tặng cổ phiếu làm gì mà không cho bán. Tặng vài tháng thuê pin vui ngất ngây 🚗