Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    02/09/2023 lúc 21:06

    Buồn luôn chứ rầu gì bạn. Năm sau chỉ bán được 1 ngày duy nhất là 15.8 nếu ngày ấy quên thì sao đây. Có ai mua mình bán cho rồi 🚗