Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 21:52

    Mình nghĩ ai có sẽ sớm bị bệnh tim. Giá xanh bán kg được, mấy nay giá thấp thấy sao sao áh 🚗