Home Diễn đàn Tâm sự Mọi người ai chưa nhận được 30cp của VFS thì bơi vào đây có tin cập nhật này! Trả lời cho: Mọi người ai chưa nhận được 30cp của VFS thì bơi vào đây có tin cập nhật này!

  • Hòa Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 21:55

    Nếu được e muốn cp vin xuống thấp nhất có thể để các cụ đỡ buồn. Còn e thì cứ có quà là e vui chứ e k quan tâm đến giá lắm. Thân gửi cụ ạ