Home Diễn đàn Tâm sự Mọi người ai chưa nhận được 30cp của VFS thì bơi vào đây có tin cập nhật này! Trả lời cho: Mọi người ai chưa nhận được 30cp của VFS thì bơi vào đây có tin cập nhật này!

  • Mai Hoàng

    25 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 22:22

    E đoán chắc sau 1 năm cổ phiếu Vin cũng tần 25$ thôi. 2 tỉ cổ thì vốn hoá 50 tỉ là đc r