Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 22:44

    Chúc mừng bạn đã có quà. Bạn có am hiểu hay đầu tư chứng khoán không. Mình cũng muốn tìm hiểu về cổ phiếu như thế nào 🚗