Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    03/09/2023 lúc 06:37

    Không biết về tiền điện tử như thế nào, mà thấy giá cổ phiếu VF rớt sâu quá nhìn thấy tiếc 🚗