Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    03/09/2023 lúc 08:02

    Bạn có mua cổ phiếu nào không, mình thấy giá xuống nên cứ thót tim hồi hộp áh. Chưa hiểu về chứng khoán bạn ơi, nên mới hỏi nè. Mình thấy mấy bạn mình tối ngày bàn nay bán mã nào mua mã nào…thấy mua bán cực dễ mà sao cổ phiếu vin khó nhỉ🚗