Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

  • BÙI Thị Vân

    0 VF Points
    Thành viên
    05/09/2023 lúc 16:57

    Có quà là vui rồi. Bạn cứ giữ làm kỉ niệm cũng được mà