Home Diễn đàn Chào tân thành viên Đôi chút bất cập về con vf9 của cá nhân mình. Trả lời cho: Đôi chút bất cập về con vf9 của cá nhân mình.

  • Huyền Bành Thị Thanh

    75 VF Points
    Thành viên
    05/09/2023 lúc 17:01

    E nghĩ k phải, vì tắt xe khởi động lại là lại hết, k lý nào đóng đá lại can thiệp đc bằng phần mềm cả. E thấy sắp có bản update mới r ý bác, chắc có lẽ sẽ fix ít nhiều. E sẽ lại thông tin thêm sau khi update ạ