Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

  • Đông 168

    3.532 VF Points
    Thành viên VIP
    05/09/2023 lúc 17:38

    Chờ mãi Vinfast đã làm ae mất cơ hội về hưu rồi. Chờ mãi 🚗