Home Diễn đàn Đánh giá xe KHẢ NĂNG THỰC TẾ CỦA VINFAST VF9 KHI DI CHUYỂN ĐƯỜNG DÀI (272KM CHO 50% PIN) Trả lời cho: KHẢ NĂNG THỰC TẾ CỦA VINFAST VF9 KHI DI CHUYỂN ĐƯỜNG DÀI (272KM CHO 50% PIN)

 • Tuấn Nguyễn Minh

  10 VF Points
  Thành viên
  05/09/2023 lúc 17:39

  Mình chạy 60km cao tốc thì trung bình cỡ 5.5km/1%.

  Thấy ổn, chưa cảm thấy bất tiện.