Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe mong muốn vin hỗ trợ nâng cấp đời xe ô tô cho người tiên phong Trả lời cho: mong muốn vin hỗ trợ nâng cấp đời xe ô tô cho người tiên phong

  • Xuân Triệu Lê

    55 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 09:09

    có chính sách thu mua lại xe điện sau 5 năm mà bác.em thấy Vin trợ giá với chính sách là quá oke rồi đấy ạ