Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bản phần mềm 879 xe VF8 của các bác ngon chưa? Trả lời cho: Bản phần mềm 879 xe VF8 của các bác ngon chưa?

  • Tráng Đào Công

    25 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 11:12

    Riêng về em VIVI thú thật là ko biết em ấy làm được gì thật sự ngon ko, chứ còn mấy cái như mở máy lạnh, mở nhạc gì đó thò tay bấm thấy còn nhanh hơn, gần như ko dùng đến từ ngày lấy xe 🤣