Home Diễn đàn Hỏi – Đáp TẠI SAO VINFAST LẠI KHÔNG BÁN SẠC RỜI TẠI NHÀ ? Trả lời cho: TẠI SAO VINFAST LẠI KHÔNG BÁN SẠC RỜI TẠI NHÀ ?

  • Khoa Nguyen

    25 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 13:53

    nhu cầu nhiều thì sau này cũng sẽ nằm trong gói phụ kiện chính thông của vin thôi cụ . những cái này nó vẫn tạo ra lợi nhuận mà nên sớm hay muộn thôi.