Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

  • Đăng Khoa Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 13:54

    Vin tặng cp làm nhiều người chưa đầu tư chứng khoán bao giờ cũng tò mò, xem giá xanh đỏ rồi dần dần tìm hiểu về đầu tư. Đúng giai đoạn uptrend nữa thì sẽ có 1 lớp F0 bơm tiền vào đẩy giá, hứa hẹn 1 con sóng mạnh hơn 😁