Home Diễn đàn Phong cách sống Kêu gọi anh em thi đấu giải bóng đá Cộng đồng chân to Trả lời cho: Kêu gọi anh em thi đấu giải bóng đá Cộng đồng chân to

  • Việt Phương Đặng

    0 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 18:03

    Giải Marathon Cát Bà năm 2022, Vinfast tài trợ rất lớn và cũng rất nhiều CBCNV Vinfast tham gia. Mong muốn VF tổ chức giải Marathon để ai trong Cộng đồng VF cũng tham gia được!