Home Diễn đàn Tâm sự Private: Rộn tin VF6 giá 600 triệu, liệu tiên phong VFe34 có chạnh lòng Trả lời cho: Private: Rộn tin VF6 giá 600 triệu, liệu tiên phong VFe34 có chạnh lòng

  • Vũ Quang Thùy Vũ Quang Thùy

    0 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 18:33

    Vf34 và vf6 định giá 2 phân khíc B và C mà các bác. Hạng C710 rồi thì B phải rẻ hơn là đúng