Home Diễn đàn Vi vu với ViVi Xin số ViVi đánh đề. Hơn 40 tuổi nếu không thấy, tôi không tin Trả lời cho: Xin số ViVi đánh đề. Hơn 40 tuổi nếu không thấy, tôi không tin

  • Lê Thị Kim Nhung Lê

    75 VF Points
    Thành viên
    12/09/2023 lúc 10:57

    Vi vi của bạn thông mình thật, tình cờ hôm qua xem được video của bạn và mình đã thành công cả đôi đường với trợ lý ảo Vi Vi của bác Vượng. 😁😅