Home Diễn đàn Tâm sự Thấy vất vả mỗi lần đi cập nhật. Các bác thì sao Trả lời cho: Thấy vất vả mỗi lần đi cập nhật. Các bác thì sao

  • Trịnh Thái Sơn

    125 VF Points
    Thành viên
    12/09/2023 lúc 11:48

    Mình 80km nè. Đi về hết 160km. Nói chung là quá bất tiện. Qua hơn 1 năm rồi vẫn ko update ở nhà được. Hết update rồi qua lỗi. Haizzz