Home Diễn đàn Vi vu với ViVi Xin số ViVi đánh đề. Hơn 40 tuổi nếu không thấy, tôi không tin Trả lời cho: Xin số ViVi đánh đề. Hơn 40 tuổi nếu không thấy, tôi không tin

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    12/09/2023 lúc 11:54

    Cảm ơn nhiều nha. Mình thường xuyên tương tác với ViVi. Nhưng đề thi có cho thi nhiều bài, rất ngại đăng nhiều clip, còn chờ bài của anh em. Do số lượng 100 bài đầu tiên, nên mình cứ chia sẻ vào bài này khi có clip hay để ae cùng tương tác gửi bài dụe thi cho sôi nổi 💞