Home Diễn đàn VF e34 Android box cho vf E34 Trả lời cho: Android box cho vf E34

  • Trịnh Thái Sơn

    125 VF Points
    Thành viên
    12/09/2023 lúc 11:54

    Mình đang dùng đt android nè. Mấy cái app bản đồ hoặc giải trí nó không được full tính năng như trên đt nè bạn