Home Diễn đàn Tâm sự Thấy vất vả mỗi lần đi cập nhật. Các bác thì sao Trả lời cho: Thấy vất vả mỗi lần đi cập nhật. Các bác thì sao

  • vinasun Công ty tnhh phương đông

    0 VF Points
    Thành viên
    12/09/2023 lúc 12:02

    Nhiều khi mình tiện qua các bạn kỹ thuật linh động tí. Nhưng cứng nhắc quá. Mà tiện nhưng vẫn điện trước mà các bạn ý cũng không nhận làm cho