Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Vinfast bỏ rơi xe xăng thật rồi Trả lời cho: Vinfast bỏ rơi xe xăng thật rồi

  • Nhân Trần Thị

    0 VF Points
    Thành viên
    12/09/2023 lúc 13:36

    Hãng đã dừng sx xe xăng, tập trung xe điện; nên không có gì lạ khi phụ kiện chỉ sản xuất cho xe điện; Xe điện thường xuyên được cập nhập phần mềm, mang đến trái nghiệm mới; thì xe xăng mang lại độ tin cậy, hiệu quả đến thực dụng. Hãng vẫn hỗ trợ bảo hành, bảo dưỡng xe xăng mà; vậy là quá ổn so với các hãng xe khác