Home Diễn đàn Tâm sự Thấy vất vả mỗi lần đi cập nhật. Các bác thì sao Trả lời cho: Thấy vất vả mỗi lần đi cập nhật. Các bác thì sao

  • Chu Huy Tam

    0 VF Points
    Thành viên
    12/09/2023 lúc 14:28

    Đúng là bất tiện. Cập nhật từ 8.7.8 trở lên thì nhanh hơn nên có thể sắp xếp 1 ngày chờ vật vã đến chiều lấy về. Được cái từ 8.7.9.1 thì mình thấy rất ổn, thậm chí ko cần update thêm. Tất nhiên có bản mới thì vẫn nên cập nhật.