Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Vinfast bỏ rơi xe xăng thật rồi Trả lời cho: Vinfast bỏ rơi xe xăng thật rồi

  • Đức Cảnh Đào

    50 VF Points
    Thành viên
    13/09/2023 lúc 07:50

    Các đồ này xe xăng ra lâu rồi nên thị trường nhan nhản, không còn thơm hay còn nhiều nhu cầu để mua từ hãng nữa. Vậy họ tập trung cho phụ kiện xe xăng là hợp lý rồi