Home Diễn đàn Đánh giá xe Đồng hành cùng Vfe34 gần 70.000km sau hơn 1 năm. Trả lời cho: Đồng hành cùng Vfe34 gần 70.000km sau hơn 1 năm.

  • Dương Lê

    0 VF Points
    Thành viên
    16/09/2023 lúc 09:14

    Đề nghị Vinfast mở thêm một số xưởng dịch vụ ở khu vực Hưng Yên, hiện nay có rất ít, lượng xe ngày càng nhiều, nên khi đến xưởng cập nhật phần mềm rất mất thời gian