Home Diễn đàn Cộng đồng 1 tuổi! Sắp tới sự kiện 1 năm chỉ có duy nhất 1 lần – Các bạn đã chuẩn bị gì chưa ? Trả lời cho: Sắp tới sự kiện 1 năm chỉ có duy nhất 1 lần – Các bạn đã chuẩn bị gì chưa ?

  • Nguyễn Văn Bảy

    75 VF Points
    Thành viên
    16/09/2023 lúc 21:40

    Chắc chỉ tổ chức nhỏ sinh nhật nên đá banh là hợp lý