Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VF5 bị mất esim Trả lời cho: VF5 bị mất esim

  • Thục Nguyễn Trường

    5 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 08:17

    Em thấy vf5 thì nếu kết nối có nhanh cũng không làm gì cả, vì trên xe làm gì có gì để sử dụng đến kết nối nhanh đâu ạ. Esim sài chỉ để lấy mỗi thông tin xe. Chấm hết. Nhìn sang e34 hay các xe khác mà thấy hơi buồn 🙂