Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VF5 bị mất esim Trả lời cho: VF5 bị mất esim

  • Phúc Nguyễn Thúc

    25 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 08:39

    Xe mình VF8eco eSim hoạt động cũng thất thường, lúc kết nối, lúc không, nhất là chậm kết nối lúc mới khởi động xe có khi 5 – 10 phút mới kết nối mặc dù tín hiệu sóng lúc nào cũng mạnh. Theo mình phán đoán lỗi này không do phần mềm mà do phần cứng vì 2 chiếc Klara ở mình đều đã cập nhật phần mềm giống nhau thì chiếc cũ (mua hơn 2 năm) thường xuyên mất kết nối trong khi chiếc mới thì có vẻ ổn hơn.