Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Tôi đã mua VF9 vào tháng Tư. Nhưng họ nói rằng họ không thể cung cấp cổ phiếu. Trả lời cho: Tôi đã mua VF9 vào tháng Tư. Nhưng họ nói rằng họ không thể cung cấp cổ phiếu.

  • THUẬN NGÔ VĂN

    125 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 09:22

    Ý của bác ấy là trong hàng trăm tin nhắn, Emai từ Vinfast, không có tin nào đụng đến việc khuyến khích thành viên đăng ký hay cập nhật thông tin lên cộng đồng. Đùng 1 cái ngày 17/8 kêu không cập nhật số VIN trước 15/8 là không được gì.