Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Chủ xe vf9 có nên kiện Vinfast tội dối khách hàng! Trả lời cho: Chủ xe vf9 có nên kiện Vinfast tội dối khách hàng!

  • Nhân Trần Thị

    0 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 09:50

    LÚc mới ra VF34 cũng thiếu tính năng rồi sau mới cập nhật dần; Hình như vấn đề các tính năng còn thiếu thì VF có nói ngay từ đầu không các cụ nhỉ?