Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Tôi đã mua VF9 vào tháng Tư. Nhưng họ nói rằng họ không thể cung cấp cổ phiếu. Trả lời cho: Tôi đã mua VF9 vào tháng Tư. Nhưng họ nói rằng họ không thể cung cấp cổ phiếu.

  • Nhân Trần Thị

    0 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 10:29

    Có đấy, có gửi link đăng ký cộng đồng về mail; khi mới ra mắt cộng đồng, còn chủ xe mua sau này thì mình không rõ có thông báo đky tài khoản không nữa. nhưng với chủ xe mới mua thì cũng cần phải linh động mới được