Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Có nên chuyển từ xe xăng qua xe điện??? Trả lời cho: Có nên chuyển từ xe xăng qua xe điện???

  • Trần Thành Chung

    10 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 10:51

    mình cũng từng đi Fadil giống bạn và đã đổi sang VF5, do nhu cầu mình đi phố không phát sinh đi đâu xa, đột xuất nên mình chủ động vấn đề sạc được, còn đi xa nhiều thì bạn nên cân nhắc, mới sang thì xe điện hơi bỡ ngỡ vì cái gì cũng mới, cũng sẽ có các lỗi phần mềm vì xác xuất gặp lỗi nhiều hơn xe xăng, cái đó thì không ai phủ nhận, nhưng lỗi chấp nhận được, còn đen quá thì không nói.