Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Chủ xe vf9 có nên kiện Vinfast tội dối khách hàng! Trả lời cho: Chủ xe vf9 có nên kiện Vinfast tội dối khách hàng!

  • Minh Uyên

    0 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 10:56

    Thêm mới/Điều chỉnh một số ADAS như: Thêm mới Highway Assist & Cruise Control: Hỗ trợ lái trên cao tốc & kiểm soát hành trình Thêm mới Chức năng kiểm soát phanh khẩn cấp (ESS) Điều chỉnh chức năng điều khiển gương. Cập nhật Vivi phiên bản VA 2.3.1 Fix nhiều lỗi như: Lỗi liên quan sạc AC, điều hòa.. Fix một số vấn đề liên quan pin HV, accquy LV, Fix một số lỗi cảnh báo trên MHU … Một mớ thế này còn j