Home Diễn đàn Đánh giá xe Phần mềm 8.7.9.2 FAKE Trả lời cho: Phần mềm 8.7.9.2 FAKE

  • Giáp Hoàng

    5 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 11:03

    Đội làm phần mềm quá cẩu thả, mỗi lần update lại phải mang ra xưởng, đến khi nào mới cho FOTA? Như này thì ra thế giới kiểu gì?