Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Tôi đã mua VF9 vào tháng Tư. Nhưng họ nói rằng họ không thể cung cấp cổ phiếu. Trả lời cho: Tôi đã mua VF9 vào tháng Tư. Nhưng họ nói rằng họ không thể cung cấp cổ phiếu.

  • Nguyên Hưng Nguyên Hưng

    50 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 11:06

    Mình thấy nhiều người không nắm được thông tin kiểu như vậy, mình cũng không nhận được thông tin hướng dẫn nhưng lúc đăng ký thành viên may mắn là mình áp đủ thông tin hết rồi