Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Điều hòa trên xe ko lạnh Trả lời cho: Điều hòa trên xe ko lạnh

 • Dũng Phạm Quốc

  5 VF Points
  Thành viên
  19/09/2023 lúc 11:39

  Với VFe34, Bạn thứ làm thế này xem:

  – Tắt chế độ tự động (bằng cách chỉnh tốc độ quạt)

  – Bấm giảm nhiệt độ về 16 độ

  – Bật chế độ tự động

  – Tắt chế độ tự động (bằng cách chỉnh tốc độ quạt)