Home Diễn đàn Đánh giá xe Khảo sát về sự bất tiện khi sử dụng xe của Vinfast Trả lời cho: Khảo sát về sự bất tiện khi sử dụng xe của Vinfast

  • Mạnh Cường Nguyễn

    125 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 13:17

    Đối với mình thì quá là bất tiện nhé. Người dùng chỉ cần một chiếc xe sử dụng bền bỉ đáp ứng mọi nhu cầu. Ví dụ như việc update hoàn toàn có thể update OTA nhưng VF luôn yêu cầu phải vào xưởng để cập nhật là 1 bất tiện rất lớn.