Home Diễn đàn Phong cách sống Lần đầu trải nghiệm cũng đường đèo dốc cùng xe điện VF8 Eco Trả lời cho: Lần đầu trải nghiệm cũng đường đèo dốc cùng xe điện VF8 Eco

  • Hà Hà Mai Trung

    225 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 14:50

    Tuyệt vời, mình ở trên Cao Nguyên đá Hà Giang, hàng ngày luôn được trải nghiệm các tính năng của VF8 trên các cung đường đèo nổi tiếng của Đất nước.