Home Diễn đàn Đánh giá xe Khảo sát về sự bất tiện khi sử dụng xe của Vinfast Trả lời cho: Khảo sát về sự bất tiện khi sử dụng xe của Vinfast

  • Trịnh Thái Sơn

    125 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 14:57

    Đúng rồi, mình muốn góp ý để Vinfast ho thay đổi cho những lô sản xuất sau. Chứ kiểu này khó mà giới thiệu ai mua