Home Diễn đàn Tâm sự Kỹ năng đọc hiểu của tôi có vấn đề Trả lời cho: Kỹ năng đọc hiểu của tôi có vấn đề

 • Thành Hà Chí

  75 VF Points
  Thành viên
  19/09/2023 lúc 19:16

  Đúng là còn nhiều bước nhưng mình thắc mắc dòng chữ đó có gây hiểu lầm là xác định chủ xe không thôi. Nếu gây hiểu lầm nên hiển thị nội dung khác phù hợp

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 5 tháng, 2 tuần trước by  Thành Hà Chí.