Home Diễn đàn VF 5 SO SÁNH VINFAST FADIL VÀ VF5 Trả lời cho: SO SÁNH VINFAST FADIL VÀ VF5

  • LE HOANG LAM

    25 VF Points
    Thành viên
    27/09/2023 lúc 21:05

    Đúng, mình thấy mẫu VF6 và VF7 rất đẹp, nhưng hình như mẫu chủ lực của Vinfast chính là VF8, thấy trong nước và nước ngoài đều tập trung quảng cáo mẫu này, còn VF9 hình như đang chờ đợi Pin 2 để tung ra thị trường hay sao ấy.