Home Diễn đàn Đánh giá xe VF9 Plus (8.5.5.1): Quạt gió điều hoà hàng ghế thứ 2 quá yếu Trả lời cho: VF9 Plus (8.5.5.1): Quạt gió điều hoà hàng ghế thứ 2 quá yếu

  • Hạnh Vcharge Sạc xe điện

    25 VF Points
    Thành viên
    27/09/2023 lúc 23:42

    Bác tắt luồng gió thổi dưới chân đi nhé. Nó sẽ tập trung gió các cửa còn lại nên khá mạnh.