Home Diễn đàn VF 9 VF9 Plus (8.5.51): Men gương chiếu hậu không đều, mất thẩm mỹ Trả lời cho: VF9 Plus (8.5.51): Men gương chiếu hậu không đều, mất thẩm mỹ

 • Tuấn Nguyễn Minh

  10 VF Points
  Thành viên
  28/09/2023 lúc 01:27

  Em hy vọng Vinfast không nghĩ như Bác.

  Em đang trên tinh thần là người dùng tiên phong, sẵn sàng và rất tích cực góp ý để VF cải thiện, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

  Em nghĩ cái đó tốt cho chính sự phát triển của VF.

  Nếu VF mà cũng nghĩ như Bác, là “KH ký nhận bàn giao xe rồi, không báo lỗi lúc đấy thì giờ đừng có kêu ca nữa” thì em nghĩ VF cũng nên dẹp sớm cái cộng đồng này, đỡ tốn chi phí vận hành và overhead Bác á.