Home Diễn đàn VF e34 E34 liên tục báo lỗi pin khi đang chạy cực nguy hiểm Trả lời cho: E34 liên tục báo lỗi pin khi đang chạy cực nguy hiểm

  • Tâm Vũ Công

    25 VF Points
    Thành viên
    28/09/2023 lúc 05:07

    Xe VFe34 của tôi cũng bị cách đây khoảng tuần, được xe cứu hộ VF Mỹ Tho kéo về nằm Xưởng 5ngày cho thay pin đến nay chạy bt rồi…..