Home Diễn đàn Vi vu với ViVi Mình từng làm một video về cách sử dụng vivi. Trả lời cho: Mình từng làm một video về cách sử dụng vivi.

 • Eric Kim

  35 VF Points
  Thành viên
  28/09/2023 lúc 05:28

  Cảm ơn Tôi có phiên bản Firmware mới được nâng cấp 8.5.5

  Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ làm video giải thích các chức năng của ADAS.

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 8 tháng, 3 tuần trước by  Eric Kim.