Home Diễn đàn VF 6 BÀN VỀ MỨC GIÁ CỦA VINFAST VF6 Trả lời cho: BÀN VỀ MỨC GIÁ CỦA VINFAST VF6

  • LE HOANG LAM

    25 VF Points
    Thành viên
    02/10/2023 lúc 12:19

    Họ đã thông báo taxi Xanh chỉ sử dụng VFe34, VF5 và VF8 rồi, khả năng cao là không bán nữa đâu, sẽ làm mất giá trị xe nhiều lắm.