Home Diễn đàn Tin tức Cộng đồng mạng có đang bất công với VF 6? Trả lời cho: Cộng đồng mạng có đang bất công với VF 6?

  • Huy Huy Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    02/10/2023 lúc 16:10

    Công nghệ ăn đứt mà lại rẻ hơn. Kèo này thơm phết mà. Không biết có phải anh em kì vọng nhiều quá không nhưng tôi thấy so với giá thị trường thì VF 6 có giá tốt chứ không cao như mọi người vẫn hay chê